For Reservation Call : 1.888.222.5847


Home » Om oss

Ansvar

Vi tror på personligt ansvar inför arbetsuppgifterna och eftersom alla tjänstuppdrag är olika kommer serviceresultatet alltid att vara beroende av den enskilda medarbetarens skicklighet, ansvarskänslan och motivation. Vi tror också att det är viktigt att vår personal slussas in och blir en del av kundföretagens team, så att dem respekteras för sina ansträngningar och beröms eller klandras rättvist för sina prestationer. Detta medverkar till att personalen lär sig dem olika människornas individuella önskemål och rutiner och lär känna båda människor och kundföretag på ett personligare sätt.

Kvalitet

Ampel AB företagsfilosofi är att vara lyhörda och flexibla. Vi menar och tror att minimala beslutsvägar leder till en rak och enkel kommunikation mellan alla inblandade parter, därför deltar tjänsteledningen själva i verksamheten. Vi ger kunden en möjlighet till en förutsättningslös diskussion för att hitta en utgångspunkt för framtida samarbete. Därför analyserar vi väldigt noga kundens behov för att vara säkra på att vi komponerar och levererar en tjänst meny som motsvarar kundens förväntningar och som är anpassad till kundföretagens interna funktioner, rutiner och lokaliteter. Och inom vår kvalitetsgrubb som ser till att arbetet utfört enligt överenskommelse säkrar vår kvalitet. Detta skapar trygghet inom vårt företag och hos våra anställda, men viktigast av allt, ger oss nöjda kunder.

Garanti

Vår ambition har gett belöning genom alla nöjda och trogna kunder. För att understryka att vi menar allvar har vi inrättat en 100% nöjd garanti. Den innebär att vi alltid garanterar dig en korrekt service. Eventuella anmärkningar på arbetets resultat åtgärdas omgående kostnadsfritt. Tycker du att vi har rätt inställning?

Miljö

Det sker en snabb utveckling inom vår bransch och har i sin miljöplan målsättningen att kontinuerligt följa med och utvecklas i miljöansvar för att leva upp till de hårt ställda miljökraven som kundföretagen i dag kräver. Ampels miljöpolicy är att samtliga av våra produkter ska hålla en hög miljöklass, samt så långt det är möjligt, vara märkta med "bra miljöval, Svanen..." Arbetar med en miljöpolicy där samtliga produkter och leverantörer skall hålla en hög miljöklass och arbeta i syfte att hjälpa kundföretagen i sin miljö arbete att återvinna och som ser källsortering och miljö som en naturlig del av vår service.

Personal

Att vårda sin personal samt att uppdatera dess kunskap och kompetens är hemligheten bakom vår framgång. Personalen är en viktig länk i företaget varför vi satsar mycket på utbildning, utveckling och motivation av vår personal, för att varje anställd ska bli specialist inom sitt område, men också vara flexibel och kunna rycka in på andra områden när det behövs.

Säkerhet

Ampel AB är van vid företag som ställer höga krav på säkerhet. Det är viktigt för våra kunder att veta vilka som rör sig i lokalerna, därför bär vår personal enhetlig klädsel och synliga legitimationer. Och innan vi anställer dem ska uppvisa ett utdrag från brottsregistret och vi vet också att du som kund måste känna förtroende och trygghet med externa samarbetspartners, därför ingår de nyanställda avtal om tystnadsplikt och undertecknar en sekretessförbindelse, allt för att du som kund ska känna dig säkert med oss.