For Reservation Call : 1.888.222.5847


Home » Priser

ERSÄTTNINGS OCH BETALNINGSVILLKOR:
Moms tillkommer på samtliga priser. I priserna ingår kostnader för resor.
Fakturering sker efter varje arbetstillfälle. Betalnings villkor 30 dagar.

AVBOKNINGAR:
Om du avbokar din service fyra arbetsdagar innan aktuell dag för service debiterar vi inte din bokning.

RESEKOSTNAD:
Uppdrag med mer än 3 mil utanför stadsgränsen debiteras med en resekostnad på 20 kr/mil.

UTFÖRANDE:
I Ampel AB åtagande ingår att hålla utrostning och annat mtrl. Som erfordras för arbetet ingen maskintransport kostnader tillkommer.