For Reservation Call : 1.888.222.5847


Home » Snö & Halk

Snöröjning och halkbekämpning är en viktig service för alla invånare. Vårt mål är att på bästa möjliga sätt upprätthålla både trafiksäkerheten och framkomligheten. Vintern kan erbjuda blixthalka och massivt med snö. Då ställs stora krav på halkbekämpning, snöröjning och sandning. Under vintersäsongen har vi dygnet runt jour och kontakt med SMHI, våra arbetsledare kontrollerar förhållandet på platser runt om i Storstockholm.

Vilka uppgift har vi?

Halkbekämpning Gångbanan tas först och de skall om möjligt vara klara kl 06.00 alla vardagar och kl 12.00 på helger. På dessa banor ska halka i största möjliga utsträckning förhindras och vi lägger ut Halkbekämpningen direkt efter Snöröjningen eller när vi kan befara risk för halka.

Snöröjning utförs maskinellt eller manuellt på ej åtkomliga ytor, som till exempel trappor, entréer och innergårdar och påbörjas normalt vid 4–5 cm snöfall Snöröjningen ska vara utförd 6 timmar efter det att snöröjningen påbörjats. Snö bortforslas där den annars ger stora framkomlighetsproblem, utgör trafikfara eller hindrar snöröjningen. Normalt sker arbetena endast under dagtid. Isrivning och tining av trummor och brunnar utförs i mån av behov.