For Reservation Call : 1.888.222.5847


Home » Trädgårdsservice

Skötsel av utemiljön är vår huvudsakliga verksamhet. Idag har vi allt från små skötseluppdrag i mindre fastigheter, till stora uppdrag där vi underhåller hela kommundelar. Vi står även för underhåll av bland annat mark- och lekutrustning. Med markskötsel menar vi åretruntskötsel av grönytor och hårdgjorda ytor. I detta ingår beskärningsarbeten, trädvård, gräsklippnings- och slåtterarbeten, skötsel och kantskärning. Vidare utför vi plantering av träd, buskar, perenner, annueller samt sladdning av gräsytor och städning av yttre miljöer. Ta trädgårdsmästarens hjälp till din trädgård eller grönytor, så sker allt underhåll på rätt tid och med de rätta produkterna.

Vi utför:
  • Vår och höststädning.
  • Röjningsarbete.
  • Beskärning av buskar, träd och häckar.
  • Plantering av växter, träd och häckar m.m.
  • Stubbupptagning och borttagning av buskar.
  • Trädgårdsskötsel.
  • Sandupptagning.
  • Skötsel av BRF, här upprättas individuella skötselavtal för att behålla kvalité i anläggningen.
  • Skötselbeskrivningar/ skötselplaner som visar på vad, hur och när åtgärd ska göras.
  • Vi kan även erbjuda till BRF trappstädning och mattuthyrning.